Типови на реклама

Keepaneye нуди закуп на кликови за 2 типа на интернет реклами: текстуална реклама и текстуална реклами со слика.

Текстуални реклами

Текстуалните реклами се состојат од наслов или слоган и текст во кој е наведена маркетиншката порака. Овој тип на реклами се користат за иницирање продажби и зголемување на посети на сајтот на огласувачот.

exp-img
Текстуални реклами со слика

Реклами со слика и текст се слични со текстуалната реклам со таа разлика дека лево од слоганот или насловот има слика на продуктот или лого на компанијата којашто се рекламира. Овие реклами се поупадливи и освен за иницирање на продажби се поефектни за брендирање на одредена компанија или продукт.

exp-img