Референтна листа на огласувачи

Искуства

Универзитет „Евро Балкан“

Благодарение на keepaneyе.mk, за кратко време успеавме стотици млади луѓе да ги запознаеме со нашите програми за студирање. Ефектите од рекламата во Keepaneye беа видливи веднаш. Со сигурност ќе продолжиме да ги користиме услугите од keepaneyе.mk и во иднина.

Скопски Пазар

Keepaneye го користевме за да ја популаризираме нашата е-продавница www.doma.com.mk. Уште од првиот ден видовме драстично зголемување во посетите на нашиот сајт како и во бројот на онлајн продажби. Платформата е лесна за користење и овозможува целосна контрола и увид во ефективноста на рекламите врз интернет рекламите. Со задоволство ја продолжуваме соработката.