Цени

Рекламирањето во Keepaneye се врши по принципот плати по клик, односно огласувачите плаќаат за кликовите направени од интернет посетители кои преку кликнување на рекламите покажале интерес за рекламната порака.

Кликовите на рекламите само со текст чинат 5 денари без ДДВ, додека кликовите на рекламите со слика и текст чинат 10 денари без ДДВ. За да можете да креирате реклами треба да закупите буџет за интернет рекламирање. Минимална сума за креирање на реклама е 3000 денари.