Aнализи

E-Маркетинг анализи

Кога се дискутира околу разликата што големите бренд огласувачи трошат за маркетинг офлајн, споредено со трошењето за маркетинг онлајн скоро секогаш се донесува заклучок дека при онлајн рекламирањето нема едноставни унифицирани мерни единици при мерењето на пенетрацијата на една онлајн реклама, како што е случај со ТВ рејтинзите при мерењето на успешноста на ТВ рекламите.

Прочитај повеќе

Интернет пенетрација во Македонија

Според последното соопштение на државниот завод за статистика 46,1% од македонските домаќинства имаат интернет врска во своите домови што е за 4,3 % зголемено во однос со 2009 година. Исто така во соопштението е наведено дека 56,4 % или повеќе од 1 000 000 Македонци на возраст од 15-74 години користат интернет. Од ова соопштение со сигурност можеме да кажеме дека интернетот е дел од секојдневието на повеќе од половина Македонци.

Прочитај повеќе

Како да направите добра почетна страна

За успешноста на Вашата е-рекламна кампања влијаат многу фактори, доброто таргетирање, дизајнот, избирањето на правилните медиуми и канали и сл. Меѓутоа голем број на компании кои се огласуваат на интернет забораваат дека една од најбитните елементи на секоја интернет кампања е веб страната поврзана со интернет рекламата. Страната која што интернет корисниците ја посетуваат после кликот на вашата реклама доколку е добро дизајнирана може скоро секој посетител да го претвори во потенцијален купувач.

Прочитај повеќе